Generalforsamling afholdt den 22-02-2015. ca 20 fremmødte i alt med bestyrelsen.

Årsberetning for Korup Forsamlingshus og Borgerforening 2014.

 

1.       Lejligheden er fortsat udlejet til Louise.

 

 

 

2.       Udlejningen af salen har været på et lavere niveau end 2013, 28 i alt.

 

Vivi har klaret udlejningen og Hans klarer rengøringen. Tak til begge.

2.1 bestyrelsen vil forsøge, at få flere udlejninger i år.

 

 

3.       Arrangementerne har også i år været på et fint niveau.

 

3.1   Gule ærter og film. Ca. samme tilslutning som året før og rigtig hyggeligt.

3.2   Sommerfest med grill her foran indgangen. Vi holdt gang i bålet og grillede pølser

til aften. Hyggelig dag med godt vejr.

3.3   Høstfesten var også i år god, med god stemning lige fra starten. Lige knap så mange som

Året før.

3.4   Huset er blevet malet, med nye farver og ser ganske nydeligt ud.

3.5   Legepladsen er blevet lavet færdig og fremstår ganske flot.

 

4.       Hjemmesiden er ikke opdateret endnu, men bliver det, når programmet og bestyrelsen er på plads.

 

5.       Økonomien, har været præget øget vedligehold, større enkeltudgifter, faldende indtægter pga. færre udlejninger og underskud på arrangementer. Likviditeten på de 3 konti er ca. 40.000kr lavere ved årets udgang end ved start.

 

6.       Tak til resten af bestyrelsen og andre som har hjulpet i årets løb, der er blevet lavet et stort stykke arbejde.

Jes Hollerup.

 

Bestyrelse for 2015 ser således ud. 

 

 

Hans Melhaven.

Nikolai Damm. Canada fra 01-04 til 15-10.

Christian Johansen. Kasserer

Bjarne Jensen.

Jes Hollerup Petersen. Udlejning

 Mette Lørup Christensen  

Ejnar Johansen for Nikolai Damm.